Kurser

Nybörjarkurs i biodling

Nybörjarkursen är lämplig för dig som nybörjare, eller för dig som börjat med bin och kommit underfund med att här behövs ordentlig utbildning och vägledning.
Kursen är i studiecirkelform med teori och praktiska övningar i bigård. Vi studerar biets biologi, hur ett bisamhälle lever och sköts, honungsslungning, praktiska skötselmoment, biodlingsredskap mm. Genom hela kursen betonas de praktiska aspekterna för biodlaren och skötseln av bisamhället.

Kursstart: 7 mars kl 18.00 till ca 20.30.
Plats: Malmö Folkhögskola, Trindyxegatan 2, 213 76 Malmö.
Omfattning: 10 kurstillfällen (7/3, 21/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 16/5, 23/5, 13/6 och avslutning 8/8 med varroabehandling och invintring)

Kursavgift: 1800kr Kurslitteratur: 590kr (medlem: 360kr). Lärobok+arbetsbok, Sveriges Biodlares Riksförbund.
Kursledare: Johan Israelsson, Mats Nilsson

Är Du eller någon av dina kamrater intresserade så anmäl Er snarast, det kan bli fulltecknat!
Anmälan: Johan Israelsson, johanbisraelsson@gmail.com, tfn 0736-391955.