Välkommen


                                      

Följ oss på Instagram

 

Föreningen anordnar fortsättningskurs i biodling samt kurs i drottningodling!

Vid intresse anmäl er till:

malmoortensbiodlareforening@gmail.com


 

Välkommen till vår biodlareförening med Malmö som upptagningsområde.

Malmöortens biodlareförening välkomnar alla nya och erfarna biodlare som är intresserade och nyfikna på bin och biodling.

Biodling är en intressant och spännande sysselsättning som passar alla och kan bedrivas med allt från några få kupor i villaträdgården till stor professionell odling.

Föreningen vill stimulera och stödja biodling i Malmö samt sprida kunskap om binas stora betydelse för pollinering och vår miljö.

Här i Malmö använder vi oss av Buckfastbin med fina egenskaper som avlats fram genom hårt arbete och stort engagemang. Vi önskar att alla, både nya som gamla biodlare håller sig till Buckfastbin för att underlätta vårt arbete med bin.

Vi hjälper gärna dig som är ny att skaffa lokalt anpassade och friska bisamhällen. Genom att gå en nybörjarkurs får du mer information och hjälp. Det går bra att kontakta oss om du har frågor.

På dessa sidor hittar ni information om vår förening och aktiviteter.
Vissa av sidorna är förbehållna våra medlemmar och kräver inloggning.

_________________________________________________

Kommande aktiviteter, mer information under fliken verksamhet – aktiviteter:

 

Grillträff

13/6 kl 17:00,  Grillning med bigårdsträff  på Naturskolan i Torup.

__________________________________________________
Viktig information under säsongen!

 

Bitillsynen inom Malmö stad informerar:


Vi är nu inne i slutet av februari. Den nya säsongen för bisamhällena har ännu inte startat riktigt, även om en del bisamhällen har börjat dra i gång sin yngelproduktion, så där lite försiktigt. Men bland oss biodlare, så har många börjat att planera sitt nya biodlingsår: Vad, var, när och hur skall jag göra olika saker med mina bisamhällen?
Glöm inte att kontrollera att du har anmält till länsstyrelsen var du har dina kupor uppställda sedan tidigare, eller inte längre. Om du planerar att stadigvarande flytta någon/några av dina bikupor till en annan plats bör du oxå göra dessa ändringar, när det är dags.
Glöm inte i heller, att just nu har vi fortfarande, tungt vilande över oss, Jordbruksverkets restriktioner, med anledning av förra årets utbrott av amerikansk yngelröta (AYR) i vår närhet.
Men Länsstyrelsen har nu påbörjat sin analys om den skall föreslå Jordbruksverket några ändringar i de restriktioner som fanns på plats när förra årets bi-säsong avslutades.
Om det skulle hända så kommer vi att informera om detta.
Det fanns i fjol inte några bevisade/kliniska utbrott av AYR inom Malmö stads stadsgräns.
Men flera fall/utbrott konstaterades i kommunerna strax utanför.
Dessa bevisade fall torde kunna innebära att det inom samma områden finns ytterligare bisamhällen som är smittade med AYR sporer, men som under 2023 inte utvecklade tydliga/kliniska tecken på sjukdomen. Det vill säga bisamhällena är besmittade med sporer, men på grund av att bisamhällena var starka och duktiga på att rensa ut avlidna och smittade yngel, så belastades inte bisamhällena så mycket att man kunde konstatera att samhällena var besmittade.
Innebörden av Jordbruksverkets beslut om att ett övervakningsområde, utritat med en blå cirkel, täckande hela den östra delen av Malmö stad innebär en hel del restriktioner för biodlarna i Malmö med flera, som har sina bi i Malmö och därmed besvärligheter och svårigheter.
Men allt detta är till för att skydda våra bin från AYR, och om det skulle ske ett utbrott, att vi gemensamt kan agera för att lindra utbrottet i sin omfattning och därmed smittspridningen till nya friska bisamhällen.

Författningsstöd:

I Bisjukdomsförordningen(1974:212) står det i §15:
“Den som innehar bisamhälle skall lämna uppgift till länsstyrelsen om var bisamhällets bostad är stadigvarande uppställt. Efter anmaning av länsstyrelsen skall uppgift också lämnas om tillfällig uppställningsplats.”

I Bisjukdomslagen (1990:94) står det i § 2:
“Den som har anledning antaga att bisjukdom, som omfattas av föreskrift enligt §1, angripit bisamhälle som han innehar skall genast anmäla detta. Sådan anmälan göres till bitillsynsman eller annan myndighet som regeringen bestämmer.”

I Bisjukdomsförordninen (1991:1443) står det i § 5:
“Anmälan enligt 2 § bisjukdomslagen göres hos tillsynsman i distriktet eller länsstyrelsen.”

I Bisjukdomsförordningen (1974:212) som är utfärdat av regeringen står det i §8:
“Från område som förklarats smittat eller misstänkt för smitta får ej utan särskilt tillstånd av tillsynsmannen bortföras levande bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap. Under tiden den 1 oktober-31 mars får dock vaxkakor och avfall av sådana förflyttas för omsmältning.”

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2021:6) om amerikansk yngelröta, varroasjuka och trake´-kvalster hos bin står det i § 1b:
“I föreskrifterna motsvarar begreppen skyddszon, övervakningszon och restriktionszon de områden som i bisjukdomsförordningen benämns “smittat”.

På enkel svenska:
Om du ansvarar för bisamhällen, så skall du ha anmält till länsstyrelsen var det står.
Har du inte gjort detta eller flyttat bort dem från den anmälda platsen, så skall du korrigera din anmälan.
Misstänker du att något av dina bisamhällen är sjuka, så skall du anmäla detta till bitillsynsmannen eller länsstyrelsen.
Har du dina bisamhällen och/eller biutrustning inne i den blåmarkerade övervakningszonen i östra Malmö, så får du inte utan tillstånd från bitillsynsmannen föra ut bisamhällen eller annan biutrustning ut ur övervakningszonen. Tillstånd att göra detta, får du av bitillsynsmannen efter att denne har kontrollerat att dina bisamhällen inte är kliniskt sjuka.
Detta för att vi inte skall sprida sjukdomen, om den finns i vårt område.

Har du frågor om bihälsa eller sjuka bin, eller vad som gäller med anledning av Jordbruksverkets restriktioner pga utbrott av AYR, så ta gärna kontakt med oss bitillsynsmän i Malmö.

Zdravko Perevski
Tfn:073-635 95 96

Åke Törringer
Tfn: 073-150 1845
 
 Karta över gällande restrektioner i Malmö:

AY-karta-1-malmo-tgau

Karta över gällande restrektioner nordvästra skåne:

AY-karta-2-skane-nv-tgau

 

 
  Mer information

 

Rödlistade bin