Verksamhet

Förutom nybörjar- och drottningodlingskurser inbjuder vi våra medlemmar till föredrag, informationsträffar och utflykter.