Infobladet 2-2021

Föreningens HONUNGSBEDÖMNING med medlemmarna, håller vi tisdag den 19 okt. kl.18.00. I Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2.
Corona restriktionerna är lättade. Härligt! Vi kan träffas till honungsbedömning igen. Medlemmarna kan vara med och testa och smaka och lära hur bedömning av honung går till. Du får din egen honungen granskad av vår bedömningskommitté. Godkänd honung ger dig som medlem möjlighet att beställa SBR-etiketter med ditt namn påtryckt.
Ett 1:a pris för årets finaste honung utses också. Även 2:a och 3:dje pris för ljus resp. mörk honung utses. Du som vill kan därför lämna in två burkar, en med ljus honung och en med mörk honung. För bedömning för att få köpa SBR-etikett, räcker det med en burk. Det är glasburkar, 700-500-350 gram och kristalliserad honung som gäller. Flytande honung kan ej bedömas. Inga etiketter på burken.
För deltagande i bedömningen skall även din Årsrapport 2021 bifogas burkinlämningen. På de inlämnade Årsrapporterna kommer vi utlotta två drottningar. Dragning på Årsmötet i november. Du skall även ha med Honungsbedömningskort med ditt namn och medlemsnummer inskrivet. Detta får du sen tillbaka med dina bedömningsvärden införda. Blanketterna finns i senaste nummert av Bitidningen. Blanketter kommer även finnas vid bedömningen. Honungsbedömningsreglemente finns att läsa på SBR.s hemsida. www.biodlarna.se Du skall också ha fyllt i din Bihusesyn. Finns i Bitidningen, nr. 4. eller SBR:s hemsida Denna omfattar regler och ett formulär med olika frågor som berör just din biodling. Dessa skall du besvara och fylla i. Den är ett stöd för biodlaren själv, så att man har koll på den egna biodlingen och honungshanteringen och kan rätta till eventuella brister. Skall ej skickas in men skall vara gjord.
Inlämning av din provburk (burkar) och ifyllda blanketter, görs vid bedömningen kl.18.00. Kom gärna i god tid. Du kan också lämna den någon dag i förväg, efter telefonöverenskommelse, till Per Andersson, Rudbecksgatan 53, tel. 040-150332. Alltså, ring och avtala tid.
Stannar du inte själv på bedömningen kan du hämta din burk och bedömningskort kl. 20.15 på skolan. Eller vill du skänka honungen till föreningen.? Bedömningsresultatet kan då skickas på mail eller post. Under väntan på bedömningskommitténs slutresultat bjuder föreningen på fika.
Alla är välkomna att delta, även om du inte har honung för bedömning.
Bedömningskommitté är, Leif Cederholm, Jan Rubbmark, Mats Nilsson.
VÄLKOMMEN, STYRELSEN.
————————————————————————————————————————————————–
ÅRSRAPPORTEN, Om du inte deltar i honungsbedömningen, så var snäll skicka in din rapport till Per Andersson, Rudbecksgatan 53, 216 22, Limhamn, eller ring in den tel. 040-150332. e-post går också bra, biperarnea@gmail.com Senast 18 nov. Alla rapportlapparna bränns efter att uppgifterna slagits samman till en statistik för hela föreningen. Blankett i Bitidningens okt-nr.
Du skall svara på.: Antal invintrade samhälle hösten 2020. Antal samhälle som dött under vintern. Antal samhälle invintrade hösten 2021. Total honungsskörd i kg. år 2021.
Viktigt!! Statistiken måste till för att SBR skall kunna söka bidrag från EU m.fl.
OBS! Två drottningar kommer att utlottas på årsmötet på alla inlämnade rapporter.
———————————————————————————————————————————————–
ÅRSMÖTEN , 2020 och 2021 hålles torsdag 25 nov. 2021, kl. 18.00 på Malmö folkhögskola. Kallelse kommer. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 okt.
—————————————————————————————————————-ANNONS:
ÖNSKAS KÖPA: Slunga för Svearamar. 2-eller 4- ramars. Thomas Lech. 0708 658174